Vývoz žump a septiků: 608 857 218
Čištění kanalizací: 704 051 766

Vývoz žump a septiků Ostrava

Zajistíme pro vás vývoz septiku či žumpy a lapolů, odvoz odpadních vod. Pro sání a odvoz fekálií používáme sací vozy o objemu 10m3. Pro zákazníky z Ostravy a okolí nabízíme kromě jednorázového i pravidelný vývoz septiku a žumpy. Jedná se o pravidelné nebo jednorázové vývozy fekálií a jiných tekutých odpadů firem a domácností vozy o objemu 10 m3.&nbsp

Kromě vývozu septiku provádíme:

    • Čerpání fekálií z mobilních WC, vysátí zatopených sklepů nebo výtahových šachet po přívalovém dešti, odvodňování výkopů apod.
    • Nevadí nám velké vzdálenosti ani převýšení. Naše výkonné vozy dokáží vysát i tuhý kal usazený na dně jímky.
    • Jsme schopni s sebou dovézt až 40 m sacích hadic.
    • Sací vůz s výjezdním místem z Ostravy je navíc vybaven tlakovou vodou, díky které je možné jímku nejen vymýt, ale i pročistit kanalizační potrubí (přípojky).
Objednání služby vývozu fekálním vozem můžete provést telefonicky nebo emailem na uvedených kontaktech.